Doneren

Alle steun is welkom, u kunt onze vereniging financieel steunen door een bijdrage aan ons over te maken.

U kunt uw donatie overmaken naar:

Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten

Bankrekening nummer:  NL23RABO0373426070

Bij voorbaat dank!